Pedagogiken / 5943 Views

Film som visar och förklarar hur de yngre barnen arbetar med matematik inom Montessoripedagogiken.