Pedagogiken / 5188 Views

Film som visar och förklarar hur de yngre barnen arbetar med matematik inom Montessoripedagogiken.