Nynäs Montessoriskola

Hälsingegatan 2, 803 25 Gävle

026-179891

http://www.skola.gavle.se/nynasmontessori/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Montessorieleverna går i åldersblandade grupper från förskoleklass upp till skolår 6. Våra arbetspass är långa, där eleverna har frihet att välja aktivitet och får arbeta ostört och i egen takt med sitt skolarbete.

Vi varvar elevernas eget arbete med lärarledd undervisning, vilket innebär att vi har genomgångar i olika ämnen. Det konkreta montessorimaterielet är ett redskap i undervisningen. Efter skolans slut tar fritidsverksamheten vid.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök