Nynäs Montessoriskola

Hälsingegatan 2, 803 25 Gävle

026-179891

http://www.skola.gavle.se/nynasmontessori/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Montessorieleverna går i åldersblandade grupper från förskoleklass upp till skolår 6. Våra arbetspass är långa, där eleverna har frihet att välja aktivitet och får arbeta ostört och i egen takt med sitt skolarbete.

Vi varvar elevernas eget arbete med lärarledd undervisning, vilket innebär att vi har genomgångar i olika ämnen. Det konkreta montessorimaterielet är ett redskap i undervisningen. Efter skolans slut tar fritidsverksamheten vid.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.