Montessoriförskolan Callisto

Seminariegatan 51, 791 63 Falun

023-82672

http://www.falumontessori.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Här går 36 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen som är mellan 1 och 3 år går på småbarnsavdelningen Pluto och de större barnen går på Castor.

Inom förskolan är barnen fördelade efter ålder i småbarns- respektive syskonavdelningar.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.