Montessoriförskolan Callisto

Seminariegatan 51, 791 63 Falun

023-82672

http://www.falumontessori.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Här går 36 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen som är mellan 1 och 3 år går på småbarnsavdelningen Pluto och de större barnen går på Castor.

Inom förskolan är barnen fördelade efter ålder i småbarns- respektive syskonavdelningar.

Karta