Montessoriförskolan Barnens Hus

Hästbergsvägen 32, 791 33 Falun

023-82672

http://www.falumontessori.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Här går 38 barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna heter Nido och Casa. 

Inom de förskolan är barnen fördelade efter ålder i småbarns- respektive syskonavdelningar.

Karta