Victoriaskolan Montessori

Värdshusgatan 4, 602 33 Norrköping

011 - 15 12 77

http://www.norrkoping.se/barn-utbildning/grundskolor/subskolsajt/victoriaskolan-montessori/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Montessoriklasserna Victoriaskolan är en kommunal grundskola med undervisning från F-5. Skolan startade år 2000 och har 133 elever. Skolan har också fritidshem med planerad eftermiddagsverksamhet.

Det finns för närvarande (hösten 2011) ett förslag från kommunens sida att av besparingsskäl lägga ner Victoriaskolan från och med hösten 2012 och flytta eleverna till andra skolor.

 

Karta