Rydaholms skola, Ugglan

Alvestavägen 6, 330 17 Rydaholm

0472-267880

http://www.ryd.edu.varnamo.se/varaskolor/avdelningar/rydmontessori.4.7960493a11794bcd99f8000243.html

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

På Rydaholms skola finns en Montessoriavdelning, Ugglan.  Montessoripedagogiken började tillämpas i två klasser under läsåret 87/88. Efter hand byggdes verksamheten upp och några lärare utbildade sig.

Nu finns en åldersblandad Montessoriavdelning på Rydaholms skola. Den omfattar förskoleklass och år 1 - 4 med 52 elever. Barnen är delade i två grupper, F-2 och 3-4. Vi har en väl fungerande fadderverksamhet, vilket gör det möjligt att ibland arbeta i familjegrupper med år F-4. Två förskollärare, tre grundskollärare och en fritidspedagog, med Montessoriutbildning eller under utbildning, arbetar på avdelningen.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök