Rydaholms skola, Ugglan

Alvestavägen 6, 330 17 Rydaholm

0472-267880

http://www.ryd.edu.varnamo.se/varaskolor/avdelningar/rydmontessori.4.7960493a11794bcd99f8000243.html

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

På Rydaholms skola finns en Montessoriavdelning, Ugglan.  Montessoripedagogiken började tillämpas i två klasser under läsåret 87/88. Efter hand byggdes verksamheten upp och några lärare utbildade sig.

Nu finns en åldersblandad Montessoriavdelning på Rydaholms skola. Den omfattar förskoleklass och år 1 - 4 med 52 elever. Barnen är delade i två grupper, F-2 och 3-4. Vi har en väl fungerande fadderverksamhet, vilket gör det möjligt att ibland arbeta i familjegrupper med år F-4. Två förskollärare, tre grundskollärare och en fritidspedagog, med Montessoriutbildning eller under utbildning, arbetar på avdelningen.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.