Nova Montessoriskola, Stor-Nova

Gamla forsvägen 1A, 434 42 Kungsbacka

0300-33374

http://www.montenova.se

Typ av skola

Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Stor-Nova är den vardagliga benämningen på Nova Montessoriskola 6-9 vars lokaler är vackert belägna i Forsgläntan i östra Kungsbacka. Alldeles intill skolan finns härliga strövområden som används av personal och elever till exempel när naturkunskap står på schemat.

Stor-Nova inryms i moderna, ljusa och luftiga lokaler. Generösa gemensamma ytor inbjuder till kontakt mellan de olika klasserna och man hjälps åt med både skolarbete och aktiviteter på rasterna. Totalt omfattar de fyra klasserna cirka 120 elever som undervisas av en personal på 10 personer. Detta betyder att Stor-Nova är ett relativt litet högstadium där alla känner alla och barnen kan arbeta i en trygg miljö.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök