Skärgårdens Montessoriförskola

Backsippevägen, Vitbåden, 371 54 Karlskrona

0455-154 55

http://skargardensmontessori.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Skärgårdens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ som bedrivit förskoleverksamhet sedan 1993. Ryggraden i vår pedagogik är Maria Montessoris metoder. Vi är 2 avdelningar 1-6 år, en småbarnsavdelning och en syskonavdelning.

All personal har gått Friluftsfrämjandets grundutbildning. Förskolan är ackrediterad förskola i Friluftsfrämjandet och personalen får fortlöpande vidareutbildning i ämnet.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.