Bäckaslövskolan

Valhallagatan 9, 352 35 Växjö

0470 - 482 61

http://www.vaxjo.se/backaslovskolan

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Bäckaslövskolan, en åldersblandad Montessoriskola, är idag en av få skolor i Växjö med en av Skol och Barnomsorgsnämnden ålagd profil. På skolan finns idag tio åldersblandade klasser, fem i vardera 1-3 och 4-6, förskoleklasser,fritidsverksamhet, en öppen fritidsverksamhet, en liten internationell klass och enfristående montessoriförskola.

I förskolan går barn som är mellan 3 och 5 år, medan 6-åringarna går i en speciell förskoleklass, som är helt integrerad med lågstadiet. Bäckaslövskolan kännetecknas av åldersblandade klasser med Montessoripedagogik i två av de fyra enheterna och Montessoriinspirerad undervisning i de andra två enheterna.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.