Montessoriförskolan Bäckaslöv

Valhallagatan 9 A, 352 35 Växjö

0470-482 61

http://www.montessorivaxjo.se/backaslov.html

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Bäckaslövskolan var färdigbyggd 1914. De första åren disponerades emellertid byggnaderna av det från Kronoberg inflyttade regementet, men 1919 började de användas som folkskola. Byggnaderna är idag k-märkta och utgör ett pampigt blickfång på stadsdelen Söder.

I förskolan går barn som är mellan 3 och 5 år, medan 6-åringarna går i en speciell förskoleklass, som är helt integrerad med lågstadiet på Bäckaslövsskolan. Även förskoleklassen drivs i vår regi.

Karta