Montessoriförskolan Globen

Döbelnsgatan 89, 502 40 Borås

033-13 99 98

http://www.montessorigloben.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Montessoriförskolan Globen är den tredje Montessoriverksamheten som startades i Borås. Vi startade där 1992 och har sedan dess haft en väl fungerande och växande verksamhet.

När vi öppnade började vi med en avdelning för barn mellan 3-5 år gamla, för att sedan utöka med ytterligare en avdelning för barn i åldrarna 1-3 år. Den avdelningen öppnade 1999.

Karta