Montessoriskolan Casa

Herrgårdsgatan 15, 412 74 Göteborg

031-40 90 91

http://www.casagbg.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Montessoriskolan Casa är en skola för hjärtat, hjärnan och handen. Hos oss möter du engagerade och välutbildade lärare som har i uppgift att möta och stimulera varje barns drivkrafter och behov. Vi erbjuder en medveten skolverksamhet för barn mellan 3-16 år. Skolans pedagogiska grundidé vilar på Montessoripedagogiken, forskning och beprövad erfarenhet.

Montessoriskolan Casa är en fristående skola belägen i Bö Herrgård, centralt i Göteborg. Huvudman är stiftelsen Casa dei Bambini. Våra barn och elever kommer från olika stadsdelar i Göteborg och även från våra kranskommuner.

 

 

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.