Montessoriförskolan Mumin

Topasgatan 68, 421 48 Västra Frölunda

031-45 26 13

http://forskolanmumin.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Mumin är en föräldrakooperativ förskola med montessoripedagogik. Det är en liten förskola med två avdelningar.

Den lilla avdelningen är för barn i åldrarna 1 - 3 år. Vi tycker det är viktigt att barnen blir sedda som unika individer och får optimala möjligheter att utvecklas och trivas. Därför är barngruppen liten och personaltätheten hög – 8 barn och 2 barnskötare/montessorilärare. I den stora avdelningen är barnen i åldrarna 3-6 år. Även här är antalet fröknar relaterat till antalet barn.  Det går 18 barn på stora avdelningen och i denna grupp är antalet fröknar 3-4.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.