Montessoriförskolan Ljuset

Skolspåret 3-7, 424 31 Angered

031-43 56 90

http://www.ljusetforskola.se

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan Ljuset startades 1998 med en avdelning med 20 barn. Förskolan drivs i form av en ekonomisk förening. År 2002 flyttade vi till våra nuvarande fräscha lokaler på Skolspåret 3-7 i Hjällbo, Göteborg. Då utökades förskolan till två avdelningar med 35 barn.

En stor andel av invånarna i Hjällbo är av muslimsk bakgrund och därmed också våra inskrivna barn på förskolan. Vår personal har kunskaper om och erfarenheter av både den svenska och den muslimska kulturen.

"

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.