Montessoriförskolan Smultronstället

Hamngatan 10, 531 34 Lidköping

0510-770 795

http://www.lidkoping.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/forskola/montessoriforskolansmultronstallet.4.d62f0912738006cfc8000416150.html

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Karta