Valåsskolan

Marmorvägen 2, 437 31 Lindome

031-99 20 00

http://www.molndal.se/grundskolasarskola/grundskolasarskola/grundskolorao/valasskolan.4.7b6b7dfd120a451359e80008648.html

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium

Beskrivning

Valåsskolan ligger nära stora grönområden i Valåsdalen. Skolan är miljöcertifierad sedan många år. Skogsområdet runt Isaks mosse är Valåsskolans skolskog, som skolan ansvarar och sköter tillsammans med Parkavdelningen. Här bedrivs en del undervisning utomhus i olika ämnen, samt är härlig avkoppling för barnen under fritidshemstid.

Skolan har under läsåret 2010/2011 cirka 190 elever, uppdelade på åtta klasser. Här finns också sex fritidshem. Ca 40 % av skolan är auktoriserad Montessoriskola i kommunal regi.

Karta

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.