Ängelholms Montessoriskola

Norra Sockerbruksgatan 5, 262 63 Ängelholm

0431-87279

http://www.engelholm.se/Utbildning-barnomsorg/alla-ro/Kungsgardens-rektorsomrade/Angelholms-Montessoriskola/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

I personalgruppen möter eleverna både manlig och kvinnlig personal. Vi arbetar åldersintegrerat men även i åldershomogena grupper och varje årskurs består av ca 20 elever.

Från årskurs 1 är matematik och svenska obligatoriska inslag i skolarbetet varje dag. För de äldre eleverna tillkommer även engelska. Eleverna i förskoleklassen arbetar omväxlande med skoluppgifter, kreativt arbete och lek.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.