Ängelholms Montessoriskola

Norra Sockerbruksgatan 5, 262 63 Ängelholm

0431-87279

http://www.engelholm.se/Utbildning-barnomsorg/alla-ro/Kungsgardens-rektorsomrade/Angelholms-Montessoriskola/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

I personalgruppen möter eleverna både manlig och kvinnlig personal. Vi arbetar åldersintegrerat men även i åldershomogena grupper och varje årskurs består av ca 20 elever.

Från årskurs 1 är matematik och svenska obligatoriska inslag i skolarbetet varje dag. För de äldre eleverna tillkommer även engelska. Eleverna i förskoleklassen arbetar omväxlande med skoluppgifter, kreativt arbete och lek.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök