Vikens Montessori Förskola och Skola

Apelvägen 13, 264 40 Viken

042-23 76 60

http://www.vikensmontessori.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Vikens montessori startade 1995 i lokaler på kalvlyckevägen i Viken av Annika Ekstedt och Tove Jais-Nielsen. Det var 12 barn i förskoleåldern som blev de första eleverna på den nystartade friskolan. Efter några år växte skolan och flyttade till Björkvägen där barnen fick större plats.

2000 fick skolan chansen att ta över Tillbergs arkitektkontor på Apelvägen och detta var ett lyckokast för skolan som kunde växa ännu mer. Vid flytten fanns 32 skolban och ett tjugotal förskolebarn. Under 2000-talet har skolan växt och nu finns 70 elever uppdelade i åk f-5. Förskolan har 40 barn inskrivna i åldern 3-5 år, samt småbarnsgruppen Lilla Gul.

"

Karta