Säbyholms Montessori

Säbyholmsvägen 70, 261 91 Landskrona

0418 100 85

http://www.sabyholm.com

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Verksamheten på Säbyholm omfattar både förskola och skola 1-16 år. Vi är en föräldrastyrd verksamhet med fristående förskola respektive friskola. Verksamheten följer de nationella läroplanerna. Landskrona Montessoriförening startade sin förskoleverkamhet 1990.

Fyra år senare flyttade verksamheten till Säbyholms gård. Miljön är fullständigt unik med skola och förskola i gårdens gamla byggnader, omgivna av en vacker herrgårdspark och andra grönområden.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök