Montessoriförskolan Gunghästen

Flädie Kyrkväg 3, 237 91 Bjärred

046-247780

http://www.gunghasten.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Gunghästen är en auktoriserad Montessoriförskola belägen i lilla Flädie strax utanför Bjärred. Vi har i vår verksamhet 36 barn fördelade på 3 avdelningar i  åldersgrupperna 1-5 år.

Montessoriförskolan Gunghästen erbjuder barnen en hemlik, trygg och trivsam miljö. Den inspirerar till lek och utveckling av barnets alla områden samtidigt som det finns utrymme för avkoppling och enskildhet.

Karta