Skrylleängens Montessorigrundskola

Vinkelvägen 1, 247 51 Dalby

046-20 21 45

http://www.dalbysandbymontessori.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Vår grundskola i Dalby, Skrylleängskolan, har plats för ca 80 elever i årskurs F-6. Undervisningen är åldersintegrerad. Här finns också fritidshem, öppet för alla elever som har behov av omsorg före och efter skoltid. Öppettider: 7.30-17.00.

Skrylleängskolan har en fantastisk utemiljö där skog och äng utgör stora delar av skolgården. Närheten till Skrylleområdet ger oss stora möjligheter till både lek och lärande i naturen.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök