Skrylleängens Montessorigrundskola

Vinkelvägen 1, 247 51 Dalby

046-20 21 45

http://www.dalbysandbymontessori.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Vår grundskola i Dalby, Skrylleängskolan, har plats för ca 80 elever i årskurs F-6. Undervisningen är åldersintegrerad. Här finns också fritidshem, öppet för alla elever som har behov av omsorg före och efter skoltid. Öppettider: 7.30-17.00.

Skrylleängskolan har en fantastisk utemiljö där skog och äng utgör stora delar av skolgården. Närheten till Skrylleområdet ger oss stora möjligheter till både lek och lärande i naturen.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.