Maria Montessoriskolan i Lund

Runslingan 1, 224 77 Lund

046-13 63 17

http://www.mariamontessoriskolan.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

 

Maria Montessori-skolan är en F-9-skola i det mindre formatet med en nära kontakt mellan elever och lärare. Här får eleven arbetsro och inspiration att inhämta nya kunskaper. Eleverna på skolan tränar tidigt på att ta eget ansvar för sitt skolarbete, vilket är en värdefull färdighet vid fortsatta studier.

 

Maria Montessori-skolan är en ekonomisk förening och drivs som ett föräldrakooperativ. Föräldrarnas engagemang är en förutsättning för en fungerande skola. Många praktiska göromål utförs av föräldrar organiserade i arbetsgrupper.

 

Karta