Montessori Luleå

Gymnasievägen 4, 973 32 Luleå

0920-45 67 07

http://www.lulea.se/hertsonornasetcentralastan/centralastan/grundskola/montessorilulea.4.36875e591106f8c89a580004124.html

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Montessori Luleå består idag av fyra förskoleavdelningar samt erbjuder skolverksamhet från 5-16 år fördelat på tre paralleller och ett högstadium . Vi har 80 barn i förskoleverksamheten samt 260 elever i skolan.

Vi är stolta över vår Montessoriprofil. Vi har mycket erfaren och engagerad personal som förutom sin grundutbildning har en vidareutbildning i Montessoripedagogik 0-6 år, 6-9 år, 9-12 år samt 12-16 år. Detta förutsätter ett stort personligt engagemang! Vi är också stolta över våra engagerade föräldrar som genom att aktivt delta i arbetet för det egna barnet medverkar till våra goda resultat.

Karta