Akers friskola

Svampvägen 4, 184 38 Åkersberga

854,087,089

http://www.akersfriskola.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Vi arbetar Montessori-inspirerat och har åldersintegrerade klasser i F-3 och åldersintegrerade faddergrupper i 4-6.

Eleverna arbetar med och tar ansvar för egna planeringar. Eleverna väljer själva ämne att arbeta med under eget-arbete-passen. Lärare finns alltid till hands för vägledning.

Karta

Annons:

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen "Ny som chef".

Se innehållet