Akers friskola

Svampvägen 4, 184 38 Åkersberga

854,087,089

http://www.akersfriskola.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Vi arbetar Montessori-inspirerat och har åldersintegrerade klasser i F-3 och åldersintegrerade faddergrupper i 4-6.

Eleverna arbetar med och tar ansvar för egna planeringar. Eleverna väljer själva ämne att arbeta med under eget-arbete-passen. Lärare finns alltid till hands för vägledning.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.