Almåsskolan

Sagbrovägen, 437 31 Lindome

031-317 10 30

http://www.molndal.se/medborgare/utbildningochbarnomsorg/grundskola/almasskolan.4.16eccd66132d06f521880008927.html

Typ av skola

Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Almåsskolan består av tre arbetslag varav ett jobbar montessoriinspirerat.

Skolan ska vara en arbetsplats där alla blir sedda och känner sig trygga.

Karta