Brunnby skola

Norra Kustvägen 1004, 263 76 Nyhamnsläge

042-34 60 11

http://www.brunnbyskola.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Brunnby Skola är en liten fristående grundskola med totalt ca 120 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Våra små undervisningsgrupper består av 8-16 elever per klass och vår lärartäthet är hög. Vi saknar parallellklasser och har en klass per årskurs. 

Vår pedagogik på förskolan är Montessori-inspirerad och vi är indelade i två avdelningar: Hagen och Björken. Våra verksamheter finns i två hus belägna bredvid varandra och Brunnby Skola. Vår pedagogik på låg- och mellanstadium är Montessoriinriktad och på högstadium traditionellt inriktad.

Karta