Saltsjöbadens Montessoriförskola Pyramiden

Svartkärrsvägen 30, 133 32 Saltsjöbaden

08-717 05 28

http://www.pyramiden.net/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ.  Det är lärarna och föräldrarna tillsammans som avgör skolans kvalitet!  Personalen har det pedagogiska ansvaret medan föräldrarna tillsammans ser till att allt praktiskt runt verksamheten fungerar.

Genom att vara med i ett föräldrakooperativ kan Du vara med och påverka.  Det innebär en del insatser från Din sida och i gengäld får Du mycket gemenskap och ett värdefullt föräldranätverk.  Alla föräldrar kan känna sig delaktiga och har direkt insyn i barnens vardag.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök