Da Vinchi skolan

Ringvägen 50, 133 35 Saltsjöbaden

08-717 02 06

http://www.davinciskolan.com/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Da Vinciskolan är en montessoriinriktad förskola och skola i Saltsjöbaden. Hos oss kan barnen gå från ettårsåldern och fram till årskurs fem – en trygg bas under uppväxtåren!

Da Vinciskolans verksamhet omfattar två småbarnsgrupper 1-3 år, två förskolegrupper 3-5 år, förskoleklass, skola för årskurserna 1 till 5 samt fritidsverksamhet och fritidsklubb. Sammanlagt går här runt 200 barn från ett års ålder och upp till årskurs 5.

Karta