Montessoriskolan i Norrtälje

Vigelsjövägen 1, 761 51 Norrtälje

0176-125 09

http://www.montessoriskolan.nu/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Utifrån Montessoripedagogiken bedriver vi en modern grundskola och fritidshem i en trivsam och stimulerande miljö för barn ungdomar, skolår F-9. Alla på vår skola ska känna trygghet, delaktighet och gjädje i sitt lärande för att utvecklas till demokratiska och ansvarstagande människor.

På vår skola har vi även ett Montessoriinspirerat fritidshem för barn 6-12 år.

Karta