Ängsnyckeln I Ur och Skur

Ekensbergsgatan 34, 152 43 Södertälje

08 550 615 10

http://www.knippan.se/sv/angsnyckeln_.aspx

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

På våra förskolor ska dom små" eleverna möta en miljö både ute och inne  som stimulerar samtliga sinnen samt hjärnans utveckling. Vi ser till att varje liten människa utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar och vi lägger stor vikt på den lilla elevens tre första år.

På förskolan gör vi mycket noggranna observationer av barnen för att se hur vi kan stödja och främja deras utveckling. Detta dokumenterar vi och följer upp i vår utvecklingscirkel (solen) där varje barn har sin individuella utvecklingsplan. (IUP) Föräldrarna är också delaktiga i detta på utvecklingssamtalen som vi har varje termin där vi utvärderar barnets utveckling och sätter framtida mål för barnet.

"

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök