Stockholms Internationella Montessoriskola

Konradsbergsgatan 24, 112 59 Stockholm

0705 48 48 08

http://stims.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Stockholms Internationella Montessoriskola är en grundskola med internationell inriktning där det pedagogiska arbetet vilar på Maria Montessoris filosofi.

Karta

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.