Montessoriförskolan Giraffen

Parmmätargatan 7, 112 24 Stockholm

08-650 38 13

http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=e46988bbf68746418c018dc1dcf6995a

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Huvudman för verksamheten är Montessoriförskolan Giraffen Stockholm, ekonomisk förening.  Vi är en montessoriförskola som bedrivs av ett föräldrakooperativ har varit verksamma i 21 år i samma lokaler vi har 24 barn mellan 3-5 år. Fyra pedagoger och alla med montessoriutbildning.

"

Karta