Nyponets Montessoriförskola

Bylegårdsvägen 45, 187 73 Täby

08-51010386

http://www.timforskolor.se/main_home.php?id=13

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Barngruppen består av högst 15 barn i en ålders-integrerad grupp av barn 1-5 år. Våra rymliga och ljusa lokaler ger oss stora möjligheter till varierande aktiviteter, som tex dans, gymnastik och andra grovmotoriska övningar. Vi har en stor härlig gård med gräsmatta, träd och stor sandlåda.

På gården finns även en fin klätterställning samt gungor. I nära anslutning till gården finns en härligt liten skogsdunge, som inbjuder till lek och naturstudier. Vi gör ofta besök på biblioteket och åker till museer.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.