Ytterbyskolans Montessoriklass

Ytterby Skolgränd 6, 183 30 Täby

08-55 55 8971

http://www.taby.se/ytterbyskolan

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Skolan har anor från 1907 och är nyligen renoverad, komplett med gymnastiksal, slöjdsalar, bibliotek och fritidshem. I dag har vi ca 370 elever från förskoleklass till och med år 5, fördelade på åldershomogena klasser, Montessoriklasser och Täby Musikklasser år 4 och år 5.

Skolan ligger centralt, nära Roslags Näsby (tåg) och Roslags Näsby trafikplats (buss).

"

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök