Ytterbyskolans Montessoriklass

Ytterby Skolgränd 6, 183 30 Täby

08-55 55 8971

http://www.taby.se/ytterbyskolan

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Skolan har anor från 1907 och är nyligen renoverad, komplett med gymnastiksal, slöjdsalar, bibliotek och fritidshem. I dag har vi ca 370 elever från förskoleklass till och med år 5, fördelade på åldershomogena klasser, Montessoriklasser och Täby Musikklasser år 4 och år 5.

Skolan ligger centralt, nära Roslags Näsby (tåg) och Roslags Näsby trafikplats (buss).

"

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.