Svenska Montessoriförbundet bildades 1960 av en grupp föräldrar som hade sina barn i olika former av Montessoriverksamhet. Förbundet är en sammanslutning av lokala montessoriföreningar, för närvarande fler än 250 stycken (november 2011).

Förbundets huvuduppgift att att verka för montessoripedagogikens utbredning i Sverige bland genom att bidra med tips, råd och anvisningar när någon ska bilda en montessoriförening, verka för utbildning av montessorilärare i Sverige samt att påverka politiker och beslutsfattare.

Montessoriförbundet erbjuder medlemskap till föreningar (förskolor och skolor), privatpersoner och kommunala verksamheter. Man ger också ut MontessoriTidningen som kommer ut sex gånger per år med en upplaga på cirka 12000 exemplar.

Förbundet handhar också sedan 1994 en auktorisation av förskolor och skolor som arbetar enligt montessoripedagogiken. Auktorisationen är frivillig och skall förnyas årligen.

Utöver detta har Svenska Montessoriförbundet också inrättat en specialistexamen för montessorilärare kallad NAMEX. Den består av ett antal grundläggande kriterier som tagits fram genom att gå igenom kursplanerna för samtliga utbildningar inom montessori i Sverige.

NAMEX är avsett som en kvalitetssäkring och de lärare som vill examineras genomför två moment utöver sin övriga montessoriutbildning, en redovisning under en examinationsdag och en inlämning av tidigare genomförda uppgifter.

Kontaktuppgifter

Du kan ringa Svenska Montessoriförbundet på 0413-170 16. Deras kansli, som är beläget i Eslöv, har öppet 08:00-17:00, med lunchstängt mellan 12:30-13:00.

Om du vill maila dem kan du använda info (a) montessoriforbundet .se. Ta bort mellanslagen och ändra (a) till @ innan du mailar så blir det rätt.

Deras hemsida finner du på: http://www.montessoriforbundet.se/

Världen börjar med barnen.