Här följer några tips om saker att tänka på när du ska välja förskola eller skola till ditt barn i allmänhet, och när du ska välja en förskola eller skola som använder montessoripedagogik i synnerhet.

Det är av erfarenhet olika vad vi baserar vårt val på, vissa föräldrar väljer efter utformningen av utemiljön, andra efter närheten till hemmet eller vilka av barnets vänner som går där.

Har du hittat till denna sida är du troligen intresserad av att basera ditt val på lite ytterligare efterforskningar och denna guide är skriven för just dig.

Sex tips när du ska välja

  1. Ta referenser. Prata med föräldrar som har eller har haft sina barn på den aktuella förskolan eller skolan. Vad tycker de om personalen, lokalerna med mera? Om du inte får tag i dessa själv, be förskolan/skolan om hjälp.
  2. Stäm av personaltätheten. Hur många barn är det per vuxen personal på förskolan/skolan?
  3. Hör dig för om personalens montessoriutbildning. Hur många av lärarna/personalen har formell Montessoriutbildning och i vilken omfattning? Det kanske finnas lärare utan denna utbildning som är mycket duktiga och lever Maria Montessoris anda, men att höra dig för om deras formella utbildning bör vara en del i din utvärdering.
  4. Titta på inomhusmiljön och utomhusmiljön. Känns dessa som en säker, stimulerande och kul plats för ditt barn att tillbringa sina dagar i?
  5. Kontakta Montessoriförbundet. Hos dem kan du stämma av om den eller de förskolor/skolor du är intresserad av är auktoriserade eller ej av Montessoriförbundet, samt om de är medlemmar i förbundet. Auktorisationen är frivillig och inget krav, att vara auktoriserad är ingen garanti för att ditt barn kommer att ha en bra upplevelse, precis som det omvänt kan finnas förskolor/skolor som inte valt att genomföra den årliga auktorisationen, men som har en utmärkt upplevelse och utbildning att erbjuda ditt barn. Ett samtal till Montessoriförbundet kan hursomhelst vara en bra del i ditt utvärderande av var du vill placera ditt barn.
  6. Gå på studiebesök på förskolan/skolan. De flesta har någon eller några dagar per termin då man komma på besök. Finns inte det, ordna ett eget studiebesök där du kan sitta med och uppleva deras undervisning och omhändertagande av barnen.

Detta är inte avsett som en heltäckande guide, men ger dig förhoppningsvis hjälp på vägen när du ska välja vem och var du ska anförtro ditt barn till.

Om sökfunktionen

Sökfunktionen här på sajten innehåller både auktoriserade och icke auktoriserade förskolor/skolor, liksom de innehåller dem som är medlemmar i Montessoriförbundet och inte är det. Vi har skapat en särskild sida med information om vår sökfunktion.

Världen börjar med barnen.