Nynäs Montessoriskola

Hälsingegatan 2
803 25 Gävle

026-179891

https://www.gavle.se/kommunens-service/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-och-grundsarskola/lista-over-grundskolor-och-grundsarskolor-i-gavle-kommun/nynasskolan/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Montessorieleverna går i åldersblandade grupper från förskoleklass upp till skolår 6. Våra arbetspass är långa, där eleverna har frihet att välja aktivitet och får arbeta ostört och i egen takt med sitt skolarbete.

Vi varvar elevernas eget arbete med lärarledd undervisning, vilket innebär att vi har genomgångar i olika ämnen. Det konkreta montessorimaterielet är ett redskap i undervisningen. Efter skolans slut tar fritidsverksamheten vid.

Karta

Världen börjar med barnen.