Gefle Montessoriskola

Sofiagatan 6
803 25 Gävle

070 – 295 49 18

https://geflemontessori.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Gefle Montessoriskola är en friskola i centrala Gävle.

Skolans klasser är: Safiren 6-8 år, Smaragden 6-8 år, Rubinen 10-11 år och Briljanten 9-12 år.

Sammanlagt har vi 134 elever och 17 personal. Skolan har både fritids och fritidsklubb. Skolan drivs som en ekonomisk förening via den skolpeng vi får från Gävle kommun.

Karta

Världen börjar med barnen.