Montessoriskolan i Falun

Hellbergsvägen 5
791 36 Falun

023-82084

https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/grundskola/kommunala-grundskolor-/montessoriskolan-f-9.html

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Vår skola har i uppdrag av skolnämnden i Falu kommun att bedriva en auktoriserad montessoriverksamhet för 200 elever. Skola är organiserad i tre arbetslag samt två fritidshemsavdelningar och en 10-12-årsverksamhet.

I en flygel arbetar F-2ans arbetslag, i en annan finns 3-5ans arbetslag och arbetet tillsammans med de äldsta eleverna bedrivs i 6-9ans arbetslag. I samma lokaler finns även 10-12 -års verskamheten samt de båda fritidshemsavdelningarna.

Karta

Världen börjar med barnen.