Montessoriförskolan Callisto

Hellbergs väg 1
791 35 Falun

Telefon: 023-877 08

https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/forskola-och-familjedaghem/kommunala-forskolor/montessoriforskolan-callisto.html

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Här går 36 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen som är mellan 1 och 3 år går på småbarnsavdelningen Pluto och de större barnen går på Castor.

Inom förskolan är barnen fördelade efter ålder i småbarns- respektive syskonavdelningar.

Karta

Världen börjar med barnen.