Montessoriförskolan Barnens Hus

Hästbergsvägen 32
791 33 Falun

023-878 09

https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/forskola-och-familjedaghem/kommunala-forskolor/montessoriforskolan-barnens-hus.html

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Här går 38 barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna heter Nido och Casa.

Inom de förskolan är barnen fördelade efter ålder i småbarns- respektive syskonavdelningar.

Karta

Världen börjar med barnen.