Danderyds Montessoriskola

Vendevägen 94
182 32 Danderyd

0703-69 77 45

http://www.dmskola.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Danderyds Montessoriskola är en liten personlig friskola med ca 90 elever som går i åldersintegrerade klasser från år F-6, fritidshem och hemvist.

Undervisningen vid skolan bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik samt följer läroplanen för det offentliga skolväsendet.Skolan ligger centralt i Danderyd med närhet till Mörby Centrum och naturområden.

Karta

Världen börjar med barnen.