Västerstrandsskolan

Solviksgatan 34
653 42 Karlstad

054-540 30 77

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

På Västerstrandsskolan arbetar personalen i två arbetslag där lärare fritidspedagoger och förskollärare samarbetar. Skolans arbete utgår från Montessori pedagogik.

På vår skola anser vi att alla barn har rätt att bli sedda varje dag. En liten skola som denna gör detta möjligt. Vi arbetar långsiktigt och målinriktat. Arbetet syftar till att ledning, personal och elever tillsammans arbetar för att skapa en arbetsmiljö med goda kunskapsresultat, trygghet, arbetsro och trivsel.

Västerstrandsskolan satsar på Montessori, Värdegrundsarbete, Teknik, Kamratstödjare och SMILES (gå och cykla till skolan)

Karta

Världen börjar med barnen.