Montessoriförskolan Spårvagnen

Gamla Lasarettsgatan 49
602 39 Norrköping

0731457918

http://www.sparvagnen.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Spårvagnen ligger i Norrköpings unika gamla lasarettsområde och är en föräldrakooperativ Montessoriförskola. Förskolan drivs av en ekonomisk förening, där föräldrarna sköter den löpande administrationen och alla praktiska uppgifter på ideell basis.

Till skillnad från andra föräldrakooperativ har föräldrarna inte arbetsplikt i barngruppen. Det beror på valet av pedagogik som omfattar särskilda arbetsmetoder och material. Förskolan eftersträvar en god personaltäthet, särskilt för de minsta barnen. För Spårvagnens sexåringar finns möjlighet till fortsatt skolgång på Victoriaskolan Montessori, som är en kommunal grundskola.

Karta

Världen börjar med barnen.