Montessori Mondial Linköping

Ekhagagatan 39
587 29 Linköping

013-16 30 60

https://montessorimondial.se/linkoping/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Montessori Mondial Linköping är en fristående Montessoriskola med förskola, grundskola och fritidshem. Skolan är byggd utifrån ett montessoriperspektiv och ligger i en lugn omgivning där barnen får studiero.

Skolan hette tidigare Montessoriskolan Trilobiten och startades 1998.

Karta

Världen börjar med barnen.