Rydaholms skola, Ugglan

Alvestavägen 6
330 17 Rydaholm

0472-267880

https://kommun.varnamo.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-forskoleklass-och-fritidshem/grundskolor/rydaholms-skola.html

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

På Rydaholms skola finns en Montessoriavdelning, Ugglan.  Montessoripedagogiken började tillämpas i två klasser under läsåret 87/88. Efter hand byggdes verksamheten upp och några lärare utbildade sig.

Nu finns en åldersblandad Montessoriavdelning på Rydaholms skola. Den omfattar förskoleklass och år 1 - 4 med 52 elever. Barnen är delade i två grupper, F-2 och 3-4. Vi har en väl fungerande fadderverksamhet, vilket gör det möjligt att ibland arbeta i familjegrupper med år F-4. Två förskollärare, tre grundskollärare och en fritidspedagog, med Montessoriutbildning eller under utbildning, arbetar på avdelningen.

Karta

Världen börjar med barnen.