Enehagens skola

Lagastigen 17
331 31 Värnamo

0370-467 42

https://kommun.varnamo.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-forskoleklass-och-fritidshem/grundskolor/enehagens-skola.html

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Enehagens skola ligger i centrala Värnamo, men ändå med närhet till skog och mark. Inom gångavstånd finns såväl det som staden har att erbjuda som möjligheter till ett rikt friluftsliv med tillhörande sjö.

Enehagens skola är den enda skolan i Värnamo centralort som kan erbjuda Montessoripedagogik.  Montessoriavdelningen omfattar ca 55 elever från förskoleklass till år 5.

Karta

Världen börjar med barnen.