Montessoriförskolan Rosa Tornet

Sjukhusgatan 7
553 5 Jönköping

036-12 18 62

http://www.rosatornet.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Solen är namnet på vår avdelning för de små barnen. Är man mellan ett och tre år är det här man tillbringar sin dag och det är aldrig fler än elva barn i gruppen. Här får barnen möjlighet att träna sin grovmotorik och sitt språk genom mycket lek och sång om bl a kroppen, färger, naturen och närmiljön. Vi hjälper barnen att börja finna sin identitet och att bli en självständig individ.

Till Solrosen och Färgsolen kommer man när man är i tre års åldern och känner sig mogen att umgås med lite större barn. Här är Montessorimaterial och leksaker mer inriktade mot träning av finmotoriken, sinne, intellekt samt rollek som hjälper barnen att utveckla sin sociala kompetens och moral.

Karta

Världen börjar med barnen.