Nybro Montessori

Tallgårdsvägen 1-3
382 36 Nybro

076 024 14 61

http://www.nybromontessori.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

På förskolan tar vi emot barn i åldrarna 1-5 år. Vi prioriterar små barngrupper med hög personaltäthet. Den speciellt förberedda miljön med inredd ateljé inspirerar barnet att välja sysselsättning. Närheten till Tallgårdens härliga natur utnyttjar vi för att barnen ska få uppleva hur viktigt det är att vara aktsam om det som lever, såväl växter som djur. Allt knyts samman; pedagogernas medvetna val av temaarbete och barnens upptäckarglädje.

Skolan med fritidsverksamhet, öppen för alla elever, har plats för barn i åk F-6. All utbildning är kostnadsfri. Vi följer samma läroplan och lagar som andra skolor, har eget kök och egen skolhälsovård.

Karta

Världen börjar med barnen.