Montessori Regnbågen

Djurängsvägen 33
393 54 Kalmar

0480-432216

http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Montessoriskolor/Montessori-Regnbagen/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Vår förskola har funnits i 25 år och består idag av tre avdelningar. En för 1-3 åringar och två avdelningar med åldrarna 3-5. Vi har välutbildad personal och en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet.

I vår skola börjar man i förskoleklass vid 6-års ålder. Barnet följer sin klass under hela skolgången upp till 12 år. Skolan har åldersintegrerade klasser där eleven får möjlighet att vara både stor och liten. Åldersblandade grupper förhindrar också konkurrens och barnen inspirerar, hjälper och känner trygghet med varandra. Vi har nära till skog och natur.

Karta

Världen börjar med barnen.